Denzitometrická ambulancia

Denzitometrická ambulancia je vybavená najmodernejším denzitometrickým zariadením.

Denzitometria je neinvazívne, bezbolestné, rýchle a presné vyšetrenie, pomocou ktorého sa stanovuje hustota kosti. Pomocou celotelového denzitometra Hologic QDR Discovery vieme neinvazívnym spôsobom prostredníctvom mäkkých rtg lúčov zistiť diagnózu osteoporózy i stupeň rednutia kosti a následne odporučiť vhodnú liečbu.

Tento prístroj, na základe zabudovaného softwaru, porovnáva snímané kosti voči zdravému kostnému tkanivu. Kosti sa snímajú z dvoch lokalít: z driekových stavcov, kde sa ochorenie najčastejšie začína a z oblasti krčka stehennej kosti, časti stehna, kde sa najčastejšie kosť lomí. Software je aplikovateľný ako u dospelých tak aj u detí.

objednať termín