• Vyšetrenia bedrových kĺbov novorodencov

  Ide o preventívne screeningové vyšetrenie zamerané na skorú diagnostiku dysplázie bedrových kĺbov.

  viac info
 • Výkonný indukčný systém

  Výkonný indukčný systém umožňuje elektromagnetickú stimuláciu aj hlboko uložených tkanív.

  viac info
 • TR Therapy

  Tr-Therapy poskytuje presnú a účinnú liečbu na akejkoľvek úrovni ľudského tkaniva.

  viac info
 • Vysokovýkonný laser

  Vysokovýkonný laser (12 watt) podporuje hojenie a regeneráciu väčšiny biologických tkanív.

  viac info
 • SM sytem

  Systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát človeka, predovšetkým chrbticu.

  viac info
 • Plazmoterapia

  Plazmoterapia je liečba vlastnou krvnou plazmou, otvorila novú etapu liečby pohybového aparátu.

  viac info
 • Prelomová liečba inkontinencie

  Kľúčom k účinnosti je fokusovanie elektromagnetickej energie, hĺbka prieniku a stimulácia celého panvového dna.

  viac info


ORTO REHAB CLINIC


ORTO REHAB CLINIC je dynamicky sa rozvíjajúcim moderným zdravotníckym pracoviskom, ktoré poskytuje svojim pacientom vysoko kvalifikovanú lekársku starostlivosť v špecializovanom odbore ortopédia, denzitometria, cievna chirurgia a fyzioterapia.

ORTO REHAB CLINIC disponuje najmodernejšou zdravotníckou technikou v segmente ambulantnej zdravotnej starostlivosti, a to nielen v oblasti ortopédie, denzitometrie, ale aj fyzioterapie.

Hlavnou devízou ORTO REHAB CLINIC je najmä efektívne objednávanie pacientov a minimálne čakacie doby, čo nám umožňuje rýchlo definovať a identifikovať zdravotný problém pacienta.

Od 1. novembra 2022 začal odborný tím ORTO REHAB CLINIC spolupracovať s dlhoročnou ortopedickou ambulanciou Ortogross, s.r.o. (MUDr. Jozef Grossmann) v priestoroch ORTO REHAB CLINIC v Liptovskom Mikuláši na adrese Československej brigády 1078/25, Liptovský Mikuláš.