Ortopedická ambulancia

Ortopedická ambulancia je vysoko kvalifikovaná špecializovaná ambulancia v špecializačnom odbore ortopédia.

Ortopédia je špecializačný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vývojom, formovaním a ochoreniami, vrodenými a získanými deformitami, funkčnými ochoreniami, poraneniami podporného a pohybového aparátu, všetkých vekových kategórii, ich diagnostikou, liečbou a prevenciou, rehabilitáciou, posudzovaním a vedeckým výskumom. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej, využívame aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné. Realizujeme nadštandardné interaktívne diagnostické a terapeutické postupy, etiopatogenetické analýzy a metódy regeneratívnej ortopédie.

objednať termín