Ortopedická ambulancia

Ortopedická ambulancia je vysoko kvalifikovaná špecializovaná ambulancia v špecializačnom odbore ortopédia.

Ortopédia je špecializačný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vývojom, formovaním a ochoreniami, vrodenými a získanými deformitami, funkčnými ochoreniami, poraneniami podporného a pohybového aparátu, všetkých vekových kategórii, ich diagnostikou, liečbou a prevenciou, rehabilitáciou, posudzovaním a vedeckým výskumom. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej, využívame aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné. Realizujeme nadštandardné interaktívne diagnostické a terapeutické postupy, etiopatogenetické analýzy a metódy regeneratívnej ortopédie.

Od 1. novembra 2022 začal odborný tím ORTO REHAB CLINIC spolupracovať s dlhoročnou ortopedickou ambulanciou Ortogross, s.r.o. (MUDr. Jozef Grossmann) v priestoroch ORTO REHAB CLINIC v Liptovskom Mikuláši na adrese Československej brigády 1078/25, Liptovský Mikuláš.

objednať termín