Liečba autolognými proteínmi

nSTRIDE APS je nová terapia určená na liečbu bolesti pri osteoartróze kolena, ktorá spomaľuje progresiu osteoartrózy a deštrukciu chrupavky v kolene.

objednať termín

Čo je nSTRIDE APS?


nSTRIDE APS spracováva vašu vlastnú krv a poskytuje jedinečný výstupný produkt, ktorý sa aplikuje priamo do kolenného kĺbu a dodáva mu potrebné protizápalové proteíny. V laboratórnych testoch mali tieto proteíny potvrdené excelentné výsledky v spomalení degradácie chrupavky kolena a pri liečbe bolesti.

Čo spôsobuje zápal a bolesť?


V osteoartritickom kolene prevyšuje množstvo zápalových cytokínov IL-1 a TNF (tzv. „zlé“ proteíny) nad množstvom protizápalových cytokínov IL-1ra, sIL-1R, sTNF-RI a sTNF-RII (tzv. „dobré“ proteíny), čo spôsobuje nerovnováhu vedúcu k bolesti kolena a degenerácii chrupavky.

Pomocou nSTRIDE APS aplikujeme vysoké hladiny „dobrých“ proteínov (IL-1ra, sIL-1R, sTNF-RI a sTNF-Rll), ktoré slúžia na blokovanie zvýšeného množstva zápalových cytokínov IL-1 a TNF a tým nastavíme rovnováhu v kĺbe. Laboratórne štúdie ako aj štúdie na ľuďoch ukázali, že nSTRIDE APS má na rozdiel od tradičných terapií signifi kantne lepšie výsledky na zníženie bolesti a spomalenie degenerácie chrupavky.

Kým sa obnovuje rovnováha proteínov v kolene (2-6 týždňov), aplikáciou nSTRIDE APS zavádzame do kolena aj (stavebné) rastové faktory (IGF-1 a TGF-1). Preto nSTRIDE APS vytvára novú terapiu, ktorá zmierňuje bolesť v kolennom kĺbe, zlepšuje funkciu kĺbov a spomaľuje degradáciu chrupavky. Táto terapia sa poskytuje v lekárskej ambulancii bez chirurgického zákroku.

často kladené otázky?


 • Čo je nSTRIDE APS?
  nSTRIDE APS je autológna terapia (z vlastného tela), ktorá je určená na liečbu bolesti kĺbov spojených s osteoartrózou. nSTRIDE APS má preukázateľné ochranné vlastnosti chrupavky.
 • Ako funguje nSTRIDE APS?
  nSTRIDE APS sa aplikuje priamo do kolenného kĺbu. Pozitívne výsledky sú možné vďaka prítomnosti vysokej koncentrácie protizápalových proteínov. Tieto „dobré“ proteíny pomáhajú blokovať zápal v kĺbe, čim znižujú bolesť a spomaľujú degradáciu chrupavky pri osteoartóze.
 • Z čoho sa nSTRIDE APS vyrába?
  nSTRIDE APS spracováva vlastnú krv pacienta v ordinácii lekára. Vďaka špeciálemu príslušenstvu a jednorázovým sterilným komponentom sa centrifugáciou separujú biele krvinky, krvné doštičky a plazmatické bielkoviny do malého objemu plazmy.
 • Ako sa nSTRIDE APS podáva?
  Finálnou centrifugáciou sa separuje cca 2-3 ml plazmatickej zlúčeniny tvorenej z vysokej dávky protizápalových proteínov. Príprava nSTRIDE APS trvá od odobratia krvného materiálu až po fi nálnu aplikáciu do kĺbu cca 60 min.
 • Existujú vedľajšie účinky?
  Môžu sa vyskytnúť vedľajšie účinky ako napríklad podliatina, lokálna bolesť alebo opuch, zväčša súvisiace s odberom krvi, aplikáciou do kolenného púzdra, vyšetrením MRI alebo röntgenovým vyšetrením.
 • Vylieči nSTRIDE APS moju osteoartrózu?
  V dnešnej dobe neexistuje žiadny liek na OA. Avšak úspešná liečba nSTRIDE APS znižuje alebo zmierňuje bolesť, spomaľuje degradáciu chrupavky, môže zvýšiť celkovú funkčnosť kĺbu a Vaše pohodlie.
 • Kedy začne liečba fungovať?
  Úľavu od bolesti možno očakávať po jednom až dvoch týždňoch.
 • Budem môcť byť aktívny ako obvykle počas liečby?
  Odporúča sa minimalizovať svoju aktivitu počas 14 dní.
 • Ako dlho môžem očakávať, že výhody budú trvať?
  Na základe predklinických a skorých klinických výsledkov môžu pacienti očakávať prínosy až do 24 mesiacov a dlhšie.
 • Koľko injekcií nSTRIDE APS sa vyžaduje?
  Klinické štúdie preukázali účinnosť jednej injekcie po dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.