Individuálne cvičenia

Jedná sa o cielené cvičenia a liečenie pohybom za účelom zväčšenia svalovej sily, rozsahu pohybu, zlepšenia koordinácie a celkovej kondície.

objednať termín   cenník

Druhy cvičení


  • post izometrická relaxácia - terapia, ktorá šetrne uvoľňuje a zväčšuje rozsah pohybu v danom kĺbe spolu s technikami mäkkých tkanív patrí medzi preventívne „cvičenia“ zamerané na svalový systém
  • spinálne cvičenia - rotačné cvičenia cielené na jednotlivé segmenty chrbtice
  • skoliotický program - cielené cvičenie korigujúce patologické zakrivenie chrbtice (chybné držanie tela)
  • individuálna liečebná telesná výchova – pasívne alebo aktívne asistované a aktívne cvičenia slúžiace k obnove pohybu osôb postihnutých nepriaznivou udalosťou (traumou, úrazom, resp. degeneratívnymi zmenami - artrózy chronického ako aj akútneho charakteru)