TR therapy

TR-Therapy (Selektívna Rádiofrekvenčná Terapia) využíva cielené pôsobenie rádiofrekvenčného prúdu na tkanivo a jeho atermických a termických účinkov. Oblasťami hlavného použitia sú fyzioterapia, športové lekárstvo a rehabilitácia. Hlavnými indikáciami sú svaly (Trigger points, regenerácia svalov po záťaži), posttraumatické stavy (distorzie, kontúzie) a posttraumatické opuchy.

objednať termín   cenník   viac info

princíp TR therapy

Koncept TR-Therapy: znásobenie efektov kombinácie prístrojovej a manuálnej liečby, kombinácia manuálnych techník a použitie technológie v jednom okamihu alebo tesne po sebe

Atermické efekty priechodu rádiofrekvenčného prúdu tkanivom sú: antiedematózny, regeneračný, antiinflamantorný

Termické efekty priechodu rádiofrekvenčného prúdu tkánivom sú: myorelaxačný, analgetický, regeneračný

Dve rôzne elektródy (kapacitná a rezistívna) selektívnej rádiofrekvenčnej terapie poskytujú presnú a účinnú liečbu na akejkoľvek úrovni tkaniva. Kapacitná elektróda sa zameriava na liečbu svalových vrstiev. Rezistívna elektróda pôsobí na tkanivo s vyššou impedanciou, ako sú svalové úpony, šľachy a povrch kostí.