Vykonný indukčný systém, Vysokofrekvenčná magnetoterapia

Prístroj generuje pulzné elektromagnetické pole. Na rozdiel od klasickej magnetoterapie využíva vysokú indukciu (až 2,5 Tesla), čo umožňuje elektromagnetickú stimuláciu aj hlboko uložených tkanív. Výrazný, rýchly, dlhotrvajúci analgetický účinok. Ako dominantný sa pri tejto terapii javí disperzný účinok, a to ako priamy, tak aj prostredníctvom aktivácie sympatiku na spinálnej etáži, s následným zlepšením tixotropných vlastností tkanív v aplikovanej oblasti.

objednať termín   viac info

Pôsobenie vysokoindukčnej elektromagnetickej stimulácie v tkanive


  • znižuje bolesť (analgetický efekt)
  • zmenšuje opuch
  • zlepšuje rozsah postihnutých kĺbov
  • zlepšuje vlastnosti väziva
  • zlepšuje vlastnosti synoviálnej tekutiny v kĺboch

Terapia je určená k ošetreniu


  • kĺbov – artrózy, artropatie
  • entezopatií – úponových bolestí (napr. tenisový lakeť, golfový lakeť)
  • bolestí chrbtice (v rámci komplexnej rehabilitácie)
  • poúrazových stavov pohybového systému

Najčastejšie aplikácie - videá

Inpingement syndróm

Syndrom karpálneho tunelu

Vysunutie medzistavcovej platničky

Nervová regenerácia

Hojenie zlomeniny

Patelárna tendinopatia

Facilitácia dýchacích svalov

Posilňovanie oslabených svalov

Redukcia spasticity